Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Metode og økonometri - en moderne innføring
Forfattere:
ISBN:
9788245020632
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
250
Digital ressurs
Metode og økonometri - en moderne innføring

Metode og økonometri - en moderne innføring

Boken gir en innføring i generell samfunnsvitenskapelig metode og moderne økonometri. Økonometri forstås i sin videste betydning, dvs. som statistisk analyse av økonomiske data, og bokens hovedfokus er den multiple regresjonsmodellen. Boken er praktisk orientert ved at ideer og metoder illustreres i diverse datasett. Hvert kapittel avsluttes med teoretiske og praktiske øvingsoppgaver.

Når du kjøper denne boken, får du tilgang til en digital utgave (PDF) som du enkelt kan bevege deg rundt i, med klikkbare lenker som demonstrerer modeller og formler, og lenker til mer stoff. Tilgangen til denne digitale utgaven står det om inne i boken.

Genaro Sucarrat er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.