Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Menneskerettigheter
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
599,-
Forventes utgitt 09.04.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Menneskerettigheter

Hva er menneskerettigheter og når brytes de i Norge? Denne boken gir en introduksjon til menneskerettslig metode, og en oversikt over sakstyper der Norge har blitt dømt for rettighetsbrudd.

For eksempel tar boken opp isolasjon i fengsler, uskyldspresumsjonen, tidsbruk i domstolene, barnevern, ytringsfrihet, asyl- og innvandring, urfolksrettigheter, samt vern mot diskriminering for sårbare grupper. I tillegg drøfter boken presserende rettighetsspørsmål fremover, herunder rettsvernet mot miljø- og klimaskade.

Redaktører av boken er Vidar Strømme og Jenny Sandvig, fagdirektører ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Bidragsytere er direktør Adele Matheson Mestad, spesialrådgiver og tidligere dommer i Høyesterett og EMD, Erik Møse, samt erfarne rådgivere fra NIM.
Forfattere:
ISBN:
9788245043006
Utgitt:
Utgave:
1
Menneskerettigheter