Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
699,-

Mennesker og samfunn
Innføring i sosiologisk forståelse

Boka Mennesker og samfunn er et verktøy for å forstå vår egen tid og vårt eget samfunn. Per Morten Schiefloe gir en solid og lettfattelig innføring i sosiologiske begreper, teorier og forståelsesformer. Dette rammeverket brukes og belyses i forbindelse med temaer som ulikhet, kjønn, sosiale fellesskap, innvandring, kultur, kriminalitet, samfunnsinstitusjoner og globalisering. Forfatteren gir også et oppdatert bilde av viktige sider og utviklingstrekk ved dagens norske samfunn.

Boka er organisert ut fra tre dimensjoner:

  • forandring, som tar for seg utvikling og endringsprosesser
  • nivåer, som tar for seg forhold på individ-, gruppe- og 
    samfunnsnivå
  • analyse, som ser den sosiale virkeligheten som konstituert av
    struktur, kultur, materialitet, interaksjon og relasjoner

 

Schiefloe presenterer også sosiologien som fagfelt: tradisjoner, teoretiske retninger, metoder og grunnleggende sosiologiske spørsmål. Gjennom eksempler viser forfatteren hvordan sosiologien kan brukes og være til praktisk nytte.

I denne tredje utgaven er teksten oppdatert og utvidet med aktuelle data og nyere forskningsbidrag. Særlig er det lagt mer vekt på problemstillinger og utfordringer knyttet til innvandring, digitalisering, ulikhet og økonomisk utvikling. Boka passer ypperlig som innføringslitteratur for studenter i sosiologi og andre sosial- og samfunnsvitenskapelige disipliner.

Boka inneholder en ordliste med over 230 sentrale sosiologiske begreper, et pedagogisk og nyttig oppslagsverk for studentene.

Til boka er det uviklet en egen nettside for ressurser til studenter og undervisere, med videoer av forelesninger, oppgaver, figurer og tabeller, med mer. 

Per Morten Schiefloe er dr.philos. og professor i sosiologi ved NTNU. Han har en bred tematisk og metodisk forskningserfaring. Han er mye engasjert som rådgiver innenfor organisasjonsutvikling og lederopplæring. Per Morten Schiefloe fikk Fagbokprisen i 2001 for førsteutgaven av Mennesker og samfunn.

Forfattere:
ISBN:
9788245023756
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
532
Mennesker og samfunn