Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Medborgerskap, d-bok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Fleksibind

Digital ressurs i salg
199,-

Medborgerskap, d-bok
Samfunnskunnskap Vg1 og Vg2

Medborgerskap handler om å være et fullverdig medlem og deltaker i det samfunnet vi er en del av. Det handler om deltakelse i politiske spørsmål og om å la sin stemme bli hørt i hvordan samfunnet skal styres og utvikles. Medborgerskap handler også om å oppfylle samfunnets krav og forventninger om oppførsel, utdanning og deltakelse i arbeidslivet. 

Dette idealet om at vi er aktive, engasjerte medborgere er ikke alltid lett å oppfylle. Noen velger frivillig å stå utenfor i deler av eller hele livet. Andre igjen havner på utsiden som et resultat av forhold og situasjoner de ikke ønsker. Uavhengig av årsak er utenforskap et forhold som må forstås og forklares.

Denne læreboka har som ambisjon å gi en forståelse for de samfunnsforholdene enkeltmennesket må forholde seg til på sin vei gjennom livet. Dette gjelder ikke bare veien fra barndommen, via ungdomstiden og over i voksenlivet. Det gjelder også politisk engasjement i spennet fra lokaldemokratiet til internasjonale forhold.

Formålet er å gi elevene grunnlag for å forstå det samfunnet vi alle er en del av, og for å finne sin plass i dette samfunnet.

Boka dekker læreplanen for samfunnskunnskap Vg 1/ Vg 2.

Edelinn B. Gjerde er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun er lektor ved Metis videregående skole og underviser i samfunnskunnskap og rettslære. 

Kjetil Evjen er universitetslektor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Han har også bred erfaring fra undervisning i den videregående skole.


Forfattere:
ISBN:
9788211042552
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
252
Verk:
Medborgerskap
Trinn:
VG1, VG2
Medborgerskap, d-bok