Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt Arbeidsbok 2, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211020239
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
144
Verk:
Matte overalt
Trinn:
2
Matte overalt Arbeidsbok 2, d-bok

Matte overalt Arbeidsbok 2, d-bok
Arbeidsbok

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.

Matte overalt
- formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen
- motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon
- gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisning


Kapitla i
arbeidsboka følgjer kapitla i dei to grunnbøkene. Her kan elevane i større grad arbeide individuelt etter at fagstoffet i grunnboka er gjennomgått. Arbeidsboka inneheld mange oppgåver med stor variasjon i vanskegrad.

Innhald:
Kapittel 1 Tala 11 20 
Kapittel 2 Mangekantar og sirklar
Kapittel 3 Tabellar og diagram
Kapittel 4 Måling lengd
Kapittel 5 Tala 0 100 
Kapittel 6 Symmetri
Kapittel 7 Tid
Kapittel 8 Dobling og halvering
Kapittel 9 Talfølgjer, partal og oddetal
Kapittel 10 Kjøp og sal
Kapittel 11 Areal
Kapittel 12 Rom
Kapittel 13 Addisjon og subtraksjon

Matte overalt Arbeidsbok 2, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Matte overalt Arbeidsbok 2, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Bøker i samme serie