Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 3b
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Spiral

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
389,-

Matte overalt 3b
LærarrettleIIng : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.Matte overalt - formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen - motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon - gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisningLærarrettleiinga har faksimilar av sidene i grunnboka og er lett å bruke i klasserommet.På alle oppslaga finn du læringsmål, utstyrsliste, pedagogiske tips og instruksjonar til alle oppgåvene. Det er forslag til varierte og motiverande aktivitetar som passar til innhaldet på kvar side i grunnboka, og differensierte opplegg til «Meir hjelp» og til «Meir utfordring». Ho inneheld mange spennande kopioriginalar til bruk i undervisninga.Innhald: Kapittel 7 Rekning med tala 0–1000Kapittel 8 GongingKapittel 9 Areal og omkrinsKapittel 10 VolumKapittel 11 TidKapittel 12 DelingKapittel 13 Rekning
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252179132
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
3
Matte overalt 3b