Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 3b Konkretar
Språk
Bokmål
Format

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
379,-

Matte overalt 3b Konkretar
3d-briller til konkretkoffert

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.Matte overalt - formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen - motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon - gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisningI 3B skal elevane arbeide med Volum og 3D. Dei skal arbeide med omgrepa grunnflate og høgd i samband med tredimensjonale figurar.Noko av illustrasjonane er i 3D, her vil elevane få ein betre oppleving av at figurane er tredimensjonale. I tillegg til 3D bilete i grunnboka, vil de finne fleire i bildebasen på <a href="http://www.matteoveralt.no/">fagnettstaden til Matte overalt.</a>Alle som bestiller lærarrettleiing Matte overalt 3B får konkretiseringsmateriellet gratis i tillegg. Materiellet må du bestille frå forlaget. (Bestill pr e-post til undervisning@fagbokforlaget.no).
Forfattere:
ISBN:
9788252179842
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
3
Matte overalt 3b Konkretar