Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 3
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252178999
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
3
Matte overalt 3

Matte overalt 3
Arbeidsbok : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er et læreverk i matematikk for grunnskolen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrende. Et stort og mangfoldig oppgaveutvalg og gode, praktiske lærerveildningen gjør det lett å lage spennande og varierte opplegg uten mye forarbeid.

Matte overalt

- formidler matematikken gjennom situasjoner som elevene kjenner igjen
- motiverer elevene gjennom åpne og utforskende oppgaver og en fornuftig progresjon
- gjør det enkelt for læreren å planlegge og gjennomføre god, variert undervisning


Kapitlene i
arbeidsboka følger kapitlene i grunnboka. Her kan elevene i større grad arbeide individuelt, etter at fagstoffet i grunnboka er gjennomgått. Arbeidsboka inneholder mange oppgaver med stor variasjon i vanskelighetsgrad.

Innhold:
Kapittel 1 Regning med tallene 0-100
Kapittel 2 Tallene 0-1000
Kapittel 3 Måling
Kapittel 4 Geometri
Kapittel 5 Brøk
Kapittel 6 Mønster og symmetri
Kapittel 7 Regning med tallene 0-100
Kapittel 8 Ganging
Kapittel 9 Areal og omkrets
Kapittel 10 Volum og 3D
Kapittel 11 Tid
Kapittel 12 Deling
Kapittel 13 Regning

Bøker i samme serie