Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 2b
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Spiral

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Matte overalt 2b
LærarrettleIIng : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.Matte overalt - formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen - motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon - gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisningLærarrettleiinga har faksimilar av sidene i grunnboka og er lett å bruke i klasserommet. På alle oppslaga finn du læringsmål, utstyrsliste, pedagogiske tips og instruksjonar til alle oppgåvene. Det er forslag til varierte og motiverande aktivitetar som passar til innhaldet på kvar side i grunnboka, og differensierte opplegg til «Meir hjelp» og til «Meir utfordring». Ho inneheld mange spennande kopioriginalar til bruk i undervisninga.Innhald: Kapittel 1 TidKapittel 2 Dobling og halveringKapittel 3 Talfølgjer, partal og oddetalKapittel 4 Kjøp og salKapittel 5 ArealKapittel 6 RomfigurarKapittel 7 Addisjon og subtraksjon
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252177831
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
2
Matte overalt 2b