Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 2a Konkretar
Språk
Bokmål
Format

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
185,-

Matte overalt 2a Konkretar
Spegel til konkretkoffert

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.Matte overalt - formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen - motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon - gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisningI 2A skal elevane arbeide med spegelsymmetri og mønster. Dei skal bli kjende med og bruke spegelsymmetri i praktiske situasjonar. Ved hjelp av spegel får elevane utforske spegelbilete til ulike figurar.Alle som bestiller lærarrettleiing Matte overalt 2A får konkretiseringsmateriellet gratis i tillegg. Materiellet må du bestille frå forlaget. (Bestill pr e-post til undervisning@fagbokforlaget.no).
Forfattere:
ISBN:
9788252179095
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
2
Matte overalt 2a Konkretar