Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 2
Språk
Bokmål Nynorsk
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
239,-

Matte overalt 2
Arbeidsbok : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.Matte overalt - formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen - motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon - gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisningKapitla i arbeidsboka følgjer kapitla i dei to grunnbøkene. Her kan elevane i større grad arbeide individuelt etter at fagstoffet i grunnboka er gjennomgått. Arbeidsboka inneheld mange oppgåver med stor variasjon i vanskegrad.Innhald: Kapittel 1 Tala 11–20 Kapittel 2 Mangekantar og sirklarKapittel 3 Tabellar og diagramKapittel 4 Måling – lengdKapittel 5 Tala 0–100 Kapittel 6 SymmetriKapittel 7 TidKapittel 8 Dobling og halveringKapittel 9 Talfølgjer, partal og oddetalKapittel 10 Kjøp og salKapittel 11 ArealKapittel 12 RomKapittel 13 Addisjon og subtraksjon
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252177442
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
2
Matte overalt 2