Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 1
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252176230
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
1
Matte overalt 1

Matte overalt 1
LærarrettleIIng : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.

Matte overalt

- formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen
- motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon
- gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisning

Lærarrettleiinga har faksimilar av sidene i grunnboka og er lett å bruke i klasserommet.
På alle oppslaga finn du læringsmål, utstyrsliste, pedagogiske tips og instruksjonar til alle oppgåvene. Det er forslag til varierte og motiverande aktivitetar som passar til innhaldet på kvar side i grunnboka, og differensierte opplegg til «Meir hjelp» og til «Meir utfordring». Ho inneheld mange spennande kopioriginalar til bruk i undervisninga.

Innhald:
Kapittel 1 Omgrep
Kapittel 2 Tala (1–5 og 0)
Kapittel 3 Pluss og minus
Kapittel 4 Former og mønster
Kapittel 5 Tala (6–10)
Kapittel 6 Pluss og minus
Kapittel 7 Tabellar og diagram
Kapittel 8 Tala (11–20)
Kapittel 9 Kjøp og sal
Kapittel 10 Måling
Kapittel 11 Kan eg dette?
 
Konkretiseringsmateriell:
Alle som kjøper lærarrettleiinga får gratis konkretiseringsmateriell til ein verdi av kr 606,-. Følg instruksjonen i lærarrettleiinga for å bestille materiellet frå forlaget.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
409,-

Bøker i samme serie