Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 1
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Spiral

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Matte overalt 1
LærarrettleIIng : matematikk for barnetrinnet

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.Matte overalt - formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen - motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon - gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisningLærarrettleiinga har faksimilar av sidene i grunnboka og er lett å bruke i klasserommet.På alle oppslaga finn du læringsmål, utstyrsliste, pedagogiske tips og instruksjonar til alle oppgåvene. Det er forslag til varierte og motiverande aktivitetar som passar til innhaldet på kvar side i grunnboka, og differensierte opplegg til «Meir hjelp» og til «Meir utfordring». Ho inneheld mange spennande kopioriginalar til bruk i undervisninga.Innhald: Kapittel 1 OmgrepKapittel 2 Tala (1–5 og 0) Kapittel 3 Pluss og minusKapittel 4 Former og mønsterKapittel 5 Tala (6–10) Kapittel 6 Pluss og minusKapittel 7 Tabellar og diagramKapittel 8 Tala (11–20) Kapittel 9 Kjøp og salKapittel 10 MålingKapittel 11 Kan eg dette? Konkretiseringsmateriell:Alle som kjøper lærarrettleiinga får gratis konkretiseringsmateriell til ein verdi av kr 606,-. Følg instruksjonen i lærarrettleiinga for å bestille materiellet frå forlaget.
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788252176230
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
1
Matte overalt 1