Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matte overalt 1 Konkretar
Språk
Bokmål
Format

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
709,-

Matte overalt 1 Konkretar
Plastkoffert

Matte overalt er eit læreverk i matematikk for grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg utan mykje førearbeid.Matte overalt - formidlar matematikken gjennom situasjonar som elevane kjenner igjen - motiverer elevane gjennom opne og utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon - gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisningKonkretar er med på å lette overgangen til talforståing, forståing av dei fire rekneartane og matematikk generelt. Konkretar kan ein gjerne bruke til differensiering. Kvar elev kan opparbeide forståing av faget ved å kombinere til dømes teljebrikker og den formelle matematikken. Det visuelle biletet som blir danna gjer overgangen til den abstrakte og formelle matematikken lettare.Alle som bestiller lærarrettleiing Matte overalt 1 får konkretiseringsmateriellet gratis i tillegg. Materiellet må du bestille frå forlaget. (Bestill pr e-post til undervisning@fagbokforlaget.no).
Forfattere:
ISBN:
9788252177732
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Matte overalt
Trinn:
1
Matte overalt 1 Konkretar