Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matlyst
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788252167009
Utgitt:
Utgave:
1
Matlyst

Matlyst
Ressursbok : mat og helse for ungdomstrinnet

Lærarar i mat og helse må setje seg inn i mange tema, og det finst mange moglege innfallsvinklar til undervisninga.

Føremålet med
Matlyst Ressursperm er å formidle relevant fagstoff, inspirasjon og kreativitet i arbeidet. Ho skal vere ei kjelde med idear som læraren kan ause av, anten han eller ho er nyutdanna eller har lang fartstid i faget.

Matlyst Ressursperm inneheld utfyllande stoff til læreboka, idear til undervisninga og forslag til elevaktivitetar og oppgåver. Boka tek for seg utforming av lokale læreplanar, vurdering av elevar i faget og tverrfagleg og fleirfagleg undervisning med mat og helse som sentreringsfag.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
709,-