Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matematikkvansker
Forfattere:
ISBN:
9788283720747
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
72
Matematikkvansker

Matematikkvansker

Det er viktig at matematikkvansker oppdages tidlig, slik at læreren kan sette i verk tilpassede tiltak på et tidlig tidspunkt. Heftet handler om en arbeidsmodell som vektlegger nytten av å bruke ulike kartleggingsinstrumenter og systematiske, tilpassede tiltak. Heftet har tre deler: Del 1: Hva er det? · Hva er matematikk og matematikkvansker? · Sentrale kjennetegn · Årsaker Del 2: Roller og ansvar · Skolens ansvar · PP-tjenestens ansvar · Statpeds og spesialisthelsetjenestens ansvar Del 3: Hva virker? Tiltak · Motivasjon, interesse og mestring · Ferdighetstrening · Problemløsning · Rettigheter for elever med matematikkvansker Målgruppe er lærere, PP-rådgivere og skoleledere i grunnskolen og videregående skole. Også nyttig for ansatte i barnehagen, foresatte og alle som ønsker å vite mer om matematikkvansker og hvordan det kan håndteres.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
149,-