Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Managementalitet og autoritetens forvandling
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
689,-

Managementalitet og autoritetens forvandling
Ledelse i en kunnskapsøkonomi

Ledere er personlige garantister for organisasjoners orden og retning. De er bærere av autoritet. Denne boken analyserer autoritetsformer i vestlig kultur og går igjennom moderne ledelsesforskning som forsøker å begrunne og legitimere autoritet vitenskapelig. Den har konsentrert seg om ledelse som en kausal relasjon: Hvorfor gjør noen det noen andre sier?

Autoritet er et mer sammensatt forhold og fungerer som "noe mer enn en overtalelse, og noe mindre enn en ordre". Den beveger seg mellom kontroll og tillit og mellom makt og frivillighet, og autoritet bygger bestandig på et element av tro. Ledelse lar seg derfor aldri fullt ut begrunne vitenskapelig.

I den industrielle kapitalismen har autoritet vært sterkt forankret i en styringsrett basert på eiendom og kontroll over kapital. I en økonomi der kunnskap er kapital, blir en slik styringsrett utfordret. Kunnskap har immaterielle egenskaper som gjør den vanskelig å eie, og den må deles for å ha verdi.

Boken argumenterer for at kunnskapsøkonomiens autoritetsutøvelser må bygge på blandede kunnskapsregimer - på bevegelige kompromisser mellom kollegialitet basert på dialog, nettverk basert på gjensidighet og hierarkisk linjeorganisering basert på instruks.

Tian Sørhaug er sosialantropolog og seniorforsker ved Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo. Han har mer enn 20 års erfaring med arbeidslivsforskning fra Arbeidsforskningsinstituttet, der han også har vært direktør. Han er en etterspurt foredragsholder om spørsmål knyttet til ledelse og organisering og har tidligere utgitt Om ledelse. Makt og tillit i moderne organisering (1996).

Forfattere:
ISBN:
9788276745726
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
353
Managementalitet og autoritetens forvandling