Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Målrettet elgforvaltning
Forfattere:
ISBN:
9788252926774
Utgitt:
Utgave:
1
Målrettet elgforvaltning

Målrettet elgforvaltning
Bedre ressursutnytting

Boka tar for seg rammer for elgforvaltningen, ser på elgforvaltning, næringsutvikling og jaktas påvirkning på bestandene, ser på hvilket kunnskapsgrunnlag man trenger for å utarbeide bestandsplaner og hvordan man kan sette mål for sin elgbestand, og tar for seg hvilke virkemidler man kan bruke for å nå målene i bestandsplanen. Har oppgaver og stikkordregister.

Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
559,-