Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Luftfartspsykologi
Forfattere:
ISBN:
9788245004533
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
302
Luftfartspsykologi

Luftfartspsykologi

Boken gir en oversikt over hvordan psykologi kan brukes for å øke sikkerheten innenfor luftfarten. Her beskrives utviklingen av kravene til de som arbeider i luften, og hvordan kunnskap om mennesker er viktig for designene av utstyr og systemer. En viktig side ved luftfartssikkerheten er prinsippene for seleksjon og trening av flygere, hvor psykologiske metoder og prinsipper kan anvendes. En viktig del beskriver ulike former for menneskelige begrensninger og reaksjonsformer: reaksjoner på hverdagsstress så vel som mer ekstreme situasjoner. I den siste delen av boken omtales også organisatoriske og kulturelle faktorer i forhold til sikkerhet.

Målgruppen er flygere og annet luftfartspersonell, og psykologer og psykologistudenter.

Dr. psychol.
Monica Martinussen er professor i psykologi ved Universitetet i Tromsø (RBUP-Nord) der hun har arbeidet siden 1990. Hun har forsket på seleksjon av flygere og andre temaer innenfor luftfartsområdet, som beslutninger blant flygere, holdninger til kvinnelige piloter og arbeidsmiljø.

Dr.
David Hunter har mer enn tretti års erfaring som luftfartspsykolog. Han er tidligere militær helikopterpilot, og han er også både sivil og militær flyinstruktør. Han har forsket på databaserte tester for seleksjon av flygere og ledet forskning rettet mot å øke sikkerheten innenfor allmennflygning.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
569,-