Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lovsamling rettslære 2021/2022, d-bok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
98,-

Lovsamling rettslære 2021/2022, d-bok
For programfaget rettslære

Lovsamling rettslære 2021/2022 er en del av Fagbokforlagets læreverk for programfaget rettslære i den videregående skole. Utvalget av lovtekster er avgrenset til det som kan ha relevans for læreplanene i fagene rettslære 1 og rettslære 2. I lovsamlingen er det flere registre som du kan bruke til å finne fram til aktuelle lovtekster. 

Foran i boka er det et kronologisk hovedregister og et domsregister. I tillegg er det et fyldig stikkordregister med sidehenvisninger bak i boka. På utvalgte rettsområder er det lagt inn noter og henvisninger til rettspraksis som anses som relevant i forhold til læreplanene. Det er i hovedsak henvist til dommer som det er sammendrag av i 

Fagbokforlagets siste utgaver av lærebøkene Rettslære 1 og Rettslære 2. Har du behov for lover som ikke er tatt med i denne samlingen, finner du fullstendige lovtekster på www.lovdata.no.

Læreverket for programfaget rettslære består av:
  • Lærebøkene Rettslære 1 og Rettslære 2
  • Læreboka SVAR – Hvordan besvare oppgaver i rettslære
  • Fagnettsted for elever og lærere
  • Lovsamling

Forfattere:
ISBN:
9788211045027
Utgitt:
Utgave:
8
Sider:
370
Verk:
Rettslære
Trinn:
VG2
Lovsamling rettslære 2021/2022, d-bok