Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lovsamling rettslære 2020/2021, d-bok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
115,-

Lovsamling rettslære 2020/2021, d-bok
For programfaget rettslære

Lovsamling rettslære 2020/2021 er en del av Fagbokforlagets læreverk for programfaget rettslære i den videregående skole. Utvalget av lovtekster er avgrenset til det som kan ha relevans for læreplanene i fagene rettslære 1 og rettslære 2. 

Lovsamlingen er oppdatert per 1.juli 2020, og har med lovendringer som trer i kraft i løpet av skoleåret 2020/2021. Dette gjelder blant annet ny arvelov, trossamfunnslov og forbrukerklagelov. 

I lovsamlingen er det flere registre som du kan bruke til å finne fram til aktuelle lovtekster. Foran i boka er det et kronologisk hovedregister og et domsregister. I tillegg er det et fyldig stikkordregister med sidehenvisninger bak i boka.

På utvalgte rettsområder er det lagt inn noter og henvisninger til rettspraksis som anses som relevant i forhold til læreplanene. Det er i hovedsak henvist til dommer som det er sammendrag av i Fagbokforlagets siste utgaver av lærebøkene Rettslære 1 og Rettslære 2.

Forfattere:
ISBN:
9788211042965
Utgitt:
Utgave:
7
Sider:
360
Verk:
Rettslære (2017 / 2018)
Lovsamling rettslære 2020/2021, d-bok