Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lovsamling rettslære 2017/2018, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211026590
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
351
Verk:
Rettslære
Lovsamling rettslære 2017/2018, d-bok

Lovsamling rettslære 2017/2018, d-bok
For programfaget rettslære

Lovsamling 2017/2018 er en del av Fagbokforlagets læreverk for programfaget rettslære i den videregående skole. Utvalget av lovtekster er avgrenset til det som kan ha relevans for læreplanene i fagene rettslære 1 og rettslære 2.

I lovsamlingen er det flere registre som du kan bruke til å finne fram til aktuelle lovtekster. Foran i boka er det et kronologisk hovedregister og et domsregister. I tillegg er det et fyldig stikkordregister med sidehenvisninger bak i boka.

På utvalgte rettsområder er det lagt inn noter og aktuelle henvisninger til rettspraksis. Det er i hovedsak henvist til dommer som det er sammendrag av i Fagbokforlagets siste utgaver av lærebøkene Rettslære 1 og Rettslære 2.

Nytt i 2017/2018-utgaven er innarbeiding av noter med henvisninger til andre paragrafer i samme eller andre lover, og noter om foreslåtte eller vedtatte endringer som ikke er satt i kraft. Notene er satt inn etter hva som anses relevant i forhold til læreplanen.

Har du behov for lover som ikke er tatt med i denne samlingen, finner du fullstendige lovtekster på www.lovdata.no.

Læreverket for programfaget rettslære består av:
- Lærebøkene Rettslære 1 og Rettslære 2
- Fagnettsted for elever og lærere
- Lovsamling

Bøker i samme serie