Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lovsamling i markedsrett
Forfattere:
ISBN:
9788245021943
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
370
Lovsamling i markedsrett

Lovsamling i markedsrett

Boken er en samling av de lovene som er relevante for faget markedsrett. I tillegg er det inntatt sentrale forskrifter og direktiver.

Hensikten med samlingen er å gi et konsentrert utdrag av relevante kilder som kan tjene som et nyttig oppslagsverk for studenter i markedsrett.

Har du behov for lover som ikke finnes i denne samlingen, finner du fullstendige lovtekster på www.lovdata.no.

Kjell Ove Ernes er høyskolelektor i juridiske fag ved Høyskolen Kristiania og universitetslektor i personalledelse ved UiT. Patrick Neumann er master i rettsvitenskap fra 2013. Han har jobbet i Forsvarsdepartementet, vært dommerfullmektig i Inntrøndelag tingrett og jobber som advokat i advokatfirmaet Hammervoll Pind DA.

Format
Språk
Midlertidig utsolgt
Antall
439,-