Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lovsamling Rettslære 2016/2017 d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211025494
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
356
Trinn:
VG2
Lovsamling Rettslære 2016/2017 d-bok

Lovsamling Rettslære 2016/2017 d-bok
For programfaget rettslære

Dette er en felles lovsamling til lærebøkene Rettslære 1 og Rettslære 2. Utvalget av lovtekster er avgrenset til det som kan ha relevans for læreplanen i programfaget rettslære i studiespesialiserende utdanningsprogram i den videregående skolen.

I lovsamlingen er det flere registre som du kan bruke til å finne fram til aktuelle lovtekster. Foran i boka er det et kronologisk hovedregister og et domsregister. I tillegg er det et fyldig stikkordregister med sidehenvisninger bak i boka.

På utvalgte rettsområder er det lagt inn aktuelle henvisninger til rettspraksis. Det er henvist både til den originale rettskilden og til sidetall i de siste utgavene av Fagbokforlagets lærebøker Rettslære 1 og Rettslære 2 dersom sammendrag av dommen også finnes i lærebøkene.

Har du behov for lover som ikke er tatt med i denne samlingen, finner du fullstendige lovtekster på www.lovdata.no