Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forfattere:
ISBN:
9788245010282
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
127
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Med kommentarer

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) pålegger kommunen plikter og gir den enkelte rettigheter. Hovedområdet for reguleringen er økonomisk sosialhjelp og råd og veiledning. Videre regulerer loven kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad som den enkelte kan ha et rettskrav på, og som kommunen kan være pliktig til å tildele, samt kommunens plikt til å finne midlertidig bolig for den som ikke klarer det selv. Loven regulerer også kommunens generelle oppgaver og gir regler om saksbehandling.

Boken gir kommentarer til enkeltbestemmelsene, og er ment som en oppslagsbok for dem som til daglig anvender loven, og andre som er interessert i den rettslige reguleringen av velferdsstatens nederste sikkerhetsnett.

Alice Kjellevold er dr. juris og førsteamanuensis i juridiske fag ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
335,-