Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-
inkl. mva

Lov og rett for Næringslivet
Lovsamling 2021

Lov og Rett for Næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av lærebok og lovsamling. Bøkene retter seg i første rekke mot næringsdrivende og studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon uten særskilte forkunnskaper i rettslære. Forfatterne gir en bred oversikt over rettslige rammebetingelser for virksomhetens handlefrihet i markedet og bedriftsinterne og offentligrettslige forhold.

Læreboken omfatter 17 kapitler som behandler sentrale rettsspørsmål av betydning for den daglige driften av en næringsvirksomhet. Årets utgave av læreboken er oppdatert med lovendringer sanksjonert inntil 1. juli 2021. 

Lovsamlingen utgis i et eget bind. Den er oppdatert per 1. juli 2021.

For oppdateringer etter utgivelsen frem til neste års utgave vises til Focus Forlags hjemmeside: www.focusforlag.no.

Sverre F. Langfeldt er tidligere studierektor i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, avdelingssjef ved EU-domstolen i Luxembourg, direktør for EFTA-domstolen i Genève og rådgiver ved Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 

Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitetet i Tromsø. 

Monica Viken er førsteamanuensis i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. 

Stine Winger Minde er høyskolelektor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. 
Forfattere:
ISBN:
9788245038019
Utgitt:
Utgave:
28
Sider:
1096
Lov og rett for Næringslivet