Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Los geht's
Forfattere:
ISBN:
9788252161380
Utgitt:
Utgave:
1
Los geht's

Los geht's
Nettstad : tysk for ungdomstrinnet

Los geht's er eit læreverk i tysk for 8.-10. trinn med eit realistisk omfang samtidig som verket byr på eit omfattande materiale til individualisering i klasserommet. Verket oppmuntrar elevane til å bruke språket frå første dag og til å reflektere rundt korleis dei lærer seg det.

Elevane skal få kunnskap om geografi, menneske, litteratur, kunst og kultur frå dei tyskspråklege landa.
Los geht's har ein god struktur for effektiv, morosam og lett språklæring.
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
0,-