Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Los geht's 8 Lærerveiledning
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788252161366
Utgitt:
Utgave:
1
Trinn:
8
Los geht's 8 Lærerveiledning

Los geht's 8 Lærerveiledning
Tysk for ungdomstrinnet

Los geht's er eit læreverk i tysk for 8.-10. trinn med eit realistisk omfang samtidig som verket byr på eit omfattande materiale til individualisering i klasserommet. Verket oppmuntrar elevane til å bruke språket frå første dag og til å reflektere rundt korleis dei lærer seg det.

Elevane skal få kunnskap om geografi, menneske, litteratur, kunst og kultur frå dei tyskspråklege landa.
Los geht's har ein god struktur for effektiv, morosam og lett språklæring.

Los geht's 8 Lærarrettleiing, med tilleggskomponenten Ganz einfach, er hjelpemiddel i differensieringsarbeidet. Ein finn oppgåver, fasit, tankar og idear om dei ulike framlegga til pedagogiske leikar, gode Internett-adresser og annan nyttig informasjon til kvar leksjon.

Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
679,-