Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lett lastebil
Forfattere:
ISBN:
9788211028549
Utgitt:
Utgave:
6
Sider:
353
Digital ressurs
Lett lastebil

Lett lastebil
Førerkort klasse C1 og C1E

Dette er teoriboka til førerprøven i klassene C1 og C1E (lett lastebil). Boka er skrevet etter læreplanen i 2017 for førerkortklassene C1 og C1E og følger inndelingen i disse planene.
Hovedemnene i boka er opplæring til førerkort for lett lastebil med og uten tilhenger, og omfatter generell trafikkunnskap, kjøretøyets konstruksjon og virkemåte, sikring av last, lastebilens bruksområder og bilføreransvaret. Boka tar også for seg livreddende førstehjelp, skadestedsledelse og brannvern.
Hvert kapittel avsluttes med testoppgaver. Fasit til oppgavene finner du på fag.nkiforlaget.no. Her finner du også lover og forskrifter, aktuelle nyheter om førerkortopplæringen, flere oppgaver med fasit og annet ressursstoff.
Bård Fadnes er lærer i transportfag og har mange års erfaring som yrkessjåfør og trafikklærer for alle førerkortklasser.
Bernhard Hauge er adjunkt og jurist og har mange års erfaring som yrkessjåfør og trafikklærer i alle førerkortklasser.