Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lesing i utvikling
Forfattere:
ISBN:
9788245008654
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
300
Lesing i utvikling

Lesing i utvikling
Teoretiske og didaktiske perspektiver

Lesing i utvikling har vært en grunnbok i lærerutdanningen i nesten 15 år. Denne andreutgaven er gjennomgående revidert og oppdatert i tråd med nyere forskning og retningslinjer for leseopplæringen.

Boka er beregnet på nåværende og kommende lærere og på alle studenter som er interessert i kunnskap om leseutviklingen hos barn og unge.

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet.