Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ledelse i små og mellomstore virksomheter
Forfattere:
ISBN:
9788245022537
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
440
Digital ressurs
Ledelse i små og mellomstore virksomheter

Ledelse i små og mellomstore virksomheter

Små og mellomstore virksomheter må ivareta de samme kjernefunksjonene som store virksomheter. Utfordringen for mindre virksomheter er at de ikke har de samme ressursene tilgjengelig i form av stabsenheter og fagpersonell. Dette gjør ledelse av en mindre virksomhet til en stor utfordring.

I Norge utgjør små og mellomstore virksomheter en overveiende majoritet av den totale andelen virksomheter. Lederen må i slike virksomheter ofte håndtere flere fagområder enn det vedkommende i utgangspunktet er utdannet til. Dette krever en helhetsforståelse av virksomheten.

Boken gir deg et helhetlig perspektiv på ledelsesmessige og administrative oppgaver og utfordringer som skiller seg fra det som vanligvis blir behandlet i fagbøker. Boken belyser de ulike kjerneområdene ledere og styret i virksomheten må kunne ivareta, den gir en omfattende gjennomgang av problemområder og gir konkrete råd til deg som leder en mindre virksomhet.

Boken står på solid faglig og teoretisk grunn, men ivaretar den praktiske tilnærmingen til temaene den tar opp, også gjennom en omfattende verktøykasse på nett. Denne verktøykassen gir deg spesifikke hjelpemidler og analyseverktøy i tilknytning til de ulike temaene boken berører. I boken vektlegges et fokus på et økende og kontinuerlig behov for utvikling og endring.

Boken henvender seg til deg som er
- leder i en mindre eller mellomstor virksomhet
- styreleder eller styremedlem i en mindre eller mellomstor virksomhet
- student som vil lære om ledelse og virksomhetsutvikling i små og mellomstore virksomheter
- konsulent som arbeider med rådgiving til små og mellomstore virksomheter

Verktøykassen finner du på www.fagbokforlaget.no/SMV

Morten Erichsen er lektor ved Handelshøyskolen BI, der han er nasjonalt fagansvarlig for kurset branding. Frode Solberg er høyskolelektor i forretningsutvikling ved Handelshøyskolen BI, der han er nasjonalt kursansvarlig for styrekompetanseprogrammene og flere andre programmer innenfor forretnings- og bedriftsutvikling rettet mot SMB-sektoren. Trond Stiklestad er førstelektor ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim og tilknyttet institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI i Trondheim.