Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ledelse i små og mellomstore virksomheter
Forfattere:
ISBN:
9788245022537
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
440
Gå til ressurs
Ledelse i små og mellomstore virksomheter

Ledelse i små og mellomstore virksomheter

Små og mellomstore virksomheter må ivareta de samme kjernefunksjonene som de store. Utfordringen for de mindre er at de ikke har de samme ressursene tilgjengelig i form av stabsenheter og fagpersonell. Dette gjør ledelse av en mindre virksomhet til en stor utfordring.I Norge utgjør små og mellomstore virksomheter en overveiende majoritet av totalantallet. Lederen må i slike virksomheter ofte håndtere ?ere fagområder enn det vedkommende i utgangspunktet er utdannet til. Dette krever en helhetsforståelse av virksomheten.

Denne boken gir deg et helhetlig perspektiv på ledelsesmessige og administrative oppgaver og utfordringer som skiller seg fra det som vanligvis blir behandlet i fagbøker. Boken belyser de ulike kjerneområdene ledere og styret i virksomheten må kunne ivareta, den gir en omfattende gjennomgang av problemområder og gir konkrete råd til deg som leder en mindre virksomhet.

Ledelse i små og mellomstore virksomheter står på solid faglig og teoretisk grunn, men ivaretar den praktiske tilnærmingen til temaene den tar opp, også gjennom en omfattende verktøykasse på nett. Denne verktøykassen gir deg spesi? kke hjelpemidler og analyseverktøy i tilknytning til de ulike temaene boken berører. I boken vektlegges et fokus på et økende og kontinuerlig behov for utvikling og endring.
Boken henvender seg til deg som er 

- leder i en mindre eller mellomstor virksomhet
- styreleder eller styremedlem i en mindre eller mellomstor virksomhet
- student som vil lære om ledelse og virksomhetsutvikling i små og mellomstore virksomheter
- konsulent som arbeider med rådgivning til små og mellomstore virksomheter

Verktøykassen finner du på www.fagbokforlaget.no/SMV


Morten Erichsen er lektor ved Handelshøyskolen BI, der han er nasjonalt fagansvarlig for kurset branding. Han underviser innenfor fagområdene markedsføring, markedskommunikasjon, entreprenørskap, strategi og ledelse på bachelorstudiene samt ved etter- og videreutdanningsprogrammer rettet mot private og offentlige virksomheter. Erichsen er utdannet siviløkonom og har i tillegg graden Master of Management.
Før Erichsen ble ansatt på BI, hadde han ulike lederroller innen bank, reklamebyrå og transport.


Frode Solberg er høyskolelektor i forretningsutvikling ved Handelshøyskolen BI, der han er nasjonalt kursansvarlig for styrekompetanseprogrammene og flere andre programmer innenfor forretnings- og bedriftsutvikling rettet mot SMB-sektoren.
Solberg har bachelor- og masterutdanning fra Handelshøyskolen BI og Handelshøyskolen i Trondheim. Han har over 30 års bred ledererfaring fra både det private næringsliv og offentlig sektor og har vært toppleder og styreleder i flere selskaper i ulike bransjer. Solberg har selv startet fire bedrifter og har innehatt et rekke styrelederverv.


Trond Stiklestad er førstelektor ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim og tilknyttet institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI i Trondheim. Stiklestad er utdannet siviløkonom og sosiolog. Stiklestad har erfaring fra en rekke bedriftsinterne kurs og lederutviklingsprogrammer for både private og offentlige virksomheter. Ved siden av undervisning og foredragsvirksomhet har han i flere år jobbet som rådgiver og har også vært involvert i flere forskningsprosjekter. Stiklestad har også etablert to virksomheter.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
569,-