Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ledelse i små og mellomstore virksomheter
Forfattere:
ISBN:
9788245014907
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
416
Digital ressurs
Ledelse i små og mellomstore virksomheter

Ledelse i små og mellomstore virksomheter

Små og mellomstore virksomhet må ivareta de samme kjernefunksjonene som en stor virksomhet. Utfordringen for slike virksomheter er at de ikke har de samme ressursene tilgjengelig gjennom stabenheter og fagpersonell. Dette gjør ledelse av en mindre virksomhet til en stor utfordring.

I Norge utgjør små og mellomstore virksomheter en stor majoritet av den totale andelen av virksomheter. Lederen må i slike virksomheter ofte håndtere flere fagområder enn det man i utgangspunktet er utdannet til. Å kunne klare dette krever en helhetsforståelse av virksomheten.

Boken gir deg det helhetlige perspektivet på ledelsesmessige og administrative oppgaver og utfordringer som skiller seg fra det som vanligvis blir behandlet i fagbøker. Boken belyser de ulike kjerneområdene ledere og styret i virksomheten må kunne ivareta, den gir en omfattende gjennomgang av problemområder og gir konkrete råd til deg som leder av en mindre virksomhet.

Boken står på solid faglig og teoretisk grunn, men ivaretar den praktiske tilnærmingen til temaene den tar opp, også gjennom en omfattende verktøykasse på nett. Denne verktøykassen gir deg spesifikke hjelpemidler og analyseverktøy i tilknytning til de ulike temaene boken berører.

Boken henvender seg til deg som er
· leder i en mindre eller mellomstor virksomhet
· styreleder eller styremedlem i en mindre eller mellomstor virksomhet
· student som vil lære om ledelse og virksomhetsutvikling i mindre og mellomstore virksomheter
· konsulent som arbeider med rådgiving til mindre og mellomstore virksomheter

Verktøykassen finner du på www.fagbokforlaget.no/SMV


Frode Solberg
er høyskolelektor i forretningsutvikling ved Handelshøyskolen BI der han er nasjonalt kursansvarlig for styrekompetanseprogrammene og flere andre programmer innenfor forretnings- og bedriftsutvikling rettet mot SMB-sektoren.
Han har over 30 års bred ledererfaring fra både fra det private næringsliv og offentlig sektor og har vært toppleder og styreleder i flere selskaper i ulike bransjer.

Trond Stiklestad er førstelektor ved Handelshøyskolen i Trondheim, og tilknyttet Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI, Trondheim. Stiklestad har erfaringer fra en rekke bedriftsinterne kurs og lederutviklingsprogram for både private og offentlige virksomheter. Ved siden at undervisning og foredragsvirksomhet har han i over flere år jobbet som rådgiver og har også vært involvert i flere forskningsprosjekt. 

Morten Erichsen er lektor ved Handelshøyskolen BI der han er nasjonalt fagansvarlig for kurset merkevarebygging. Han underviser innenfor fagområdene markedsføring, markedskommunikasjon, strategi og ledelse på bachelorstudiene samt for etter- og videreutdanningsprogram rettet mot private og offentlige virksomheter.