Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ledelse i fremtidens skole
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 02.08.2022
529,-

Ledelse i fremtidens skole

Nyere forskning viser at dagens og morgendagens rektorer må utforme en skole som både vektlegger elevenes dybdelæring og som styrker deres sosiale kompetanse. Tilsvarende må rektorene være kyndige i å lede lærernes kollektive profesjonsutvikling, være i stand til å samhandle strategisk med aktører i skolens omgivelser og kunne utøve ledelse i samspill med sine lederkolleger. Kompleksiteten i de styringssignalene som rektorene står overfor, krever betydelig profesjonelt skjønn.

I denne andre utgaven er noen kapitler lagt til og noen er tatt ut. De gjenværende er revidert. Det er særlig når det gjelder skoleledermodulene Profesjonsfellesskap og samarbeid, Utvikling og endring og Lederrollen denne andre utgaven er styrket.

Marit Aas og Jan Merok Paulsen er professorer ved OsloMet.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245037968
Utgitt:
Utgave:
2
Ledelse i fremtidens skole