Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ledelse i fremtidens skole
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Ledelse i fremtidens skole

Ledelse i fremtidens skole handler om skoleledelse i det 21. århundre, slik det blant annet er konkretisert i Ludvigsen-utvalgets innstilling (Stortingsmelding nr. 28 2015 2016).

Nyere forskning viser at dagens og morgendagens rektorer må utforme en skole som både vektlegger elevenes dybdelæring og som styrker deres sosiale kompetanse. Tilsvarende må rektorene vare kyndige i å lede lærernes kollektive profesjonsutvikling, være i stand til åsamhandle strategisk med aktorer i skolens omgivelser og utøve ledelse i samspill med sine lederkolleger. Kompleksiteten i de styringssignalene som rektorene står overfor, krever betydelig profesjonelt skjonn. Denne boken gir et tilsvar pa disse utfordringene innenfor moderne skoleledelse.

Bokens to redaktorer er Marit Aas og Jan Merok Paulsen.

Marit Aas er forsteamanuensis og har vært leder for rektorutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo siden 2009.

Jan Merok Paulsen er førsteamanuensis i ledelsesfag ved Hogskolen i Oslo og Akershus (HiOA), hvor han har ansvar for rektorutdanningen og interne lederutviklingsprogrammer for kommuner. 

Bidragsytere:
-Hedvig Abrahamsen
-Brit Bolken Ballangrud
-Ide Katrine Birkeland
-Christian Brandmo
-Trond Buland
-Anders Dysvik
-Anne Berit Emstad
-Cathrine Filstad
-Tore Hillestad
-Kjell B. Hjertø
-Eirik J. Irgens
-Bard Kuvaas
-Sølvi Mausethagen
-Tine Sophie Prøitz
-Guri Skedsmo
-Siw Skrøvset

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245020168
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
391
Ledelse i fremtidens skole