Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ledelse av en lærende barnehage
Forfattere:
ISBN:
9788245013740
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
286
Ledelse av en lærende barnehage

Ledelse av en lærende barnehage

God ledelse er en viktig forutsetning for å utvikle høy kvalitet på det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Men hva er god ledelse i denne sammenheng?

Forfatterne drøfter dette ut fra sentrale spørsmål som: Hvordan lede en lærende barnehage? Hvordan motivere personalet til å opprettholde et høyt læringstrykk i arbeidet? Hvordan lede veiledning av personalet for å fremme læring? Hvordan lede pedagogisk utviklingsarbeid, kvalitetsutvikling og aksjonslæring i et lærende fellesskap? Hvordan utøve en pedagogisk ledelse som fremmer læring hos barn?

Boka er skrevet for studenter i styrerutdanningen og for ledelsesstudier i barnehagelærerutdanningen. Den er også relevant for forskere innenfor barnehageledelse, for barnehagestyrere, barnehageeiere og alle som er interessert i ledelse i barnehagen.

Sissel Mørreaunet
er høyskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning(DMMH).

Kjell-Åge Gotvassli
er professor i ledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Kari Hoås Moen
er førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Eva Skogen
har vært førstelektor ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Øvrige bidragsytere er Carl Fredrik Dons, Per Tore Granrusten, Tove Lafton, Yngve Skjæveland, Berit Irene Vannebo og Wenche Aasen.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
429,-