Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Læring bak murene
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245001075
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
240
Læring bak murene

Læring bak murene
Fengselsundervisningen i Norge

Denne boken handler om fengselsundervisningen i Norge og hvordan den oppleves av fanger, lærere, ansatte i fengslene og andre yrkesgrupper i kriminalomsorgen. Boken er resultatet av et omfattende forskningsprosjekt om fengselsundervisningen, hvor flere forskningsmiljøer deltok.

Forskningen viser at elevene av ulike grunner opplever skole i fengsel som svært positivt. Med den kunnskapen vi i dag har om utvikling av mestring og motivasjon, kan også en institusjon som et fengsel være et utgangspunkt for videre positiv læring – til tross for de sikkerhetsmessige rammene.

Læring bak murene er en nyttig bok for lærere som underviser i kriminalomsorgen, dessuten for ansatte, studenter og andre grupper som er tilknyttet arbeid i kriminalomsorgen.

Bidrag av Sturla Falck, Liv Finbak, Inger Marie Fridhov, Ståle Olsen, Tone Pettersen, Bodil Ravneberg, Anne Berit Sandvik, Einar M. Skaalvik, Ivar Ulve-stad og Tone Viljugrein.

Torfinn Langelid er seniorrådgiver i Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland. Terje Manger er professor ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
415,-