Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
419,-

Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser

Lærerprofesjonene er i endring og utvikling. Nye forventninger til dokumentert praksis og økte læringsresultater, samt stadige strukturendringer, er blitt en del av alle læreres hverdag. Artiklene i antologien bidrar med forskningsbasert kunnskap om lærererfaringer og profesjonalitet i ulike utdanningspraksiser. Et felles utgangspunkt i artiklene er at lærerprofesjonalitet ikke er noe lærere besitter i kraft av sin rolle eller utdanning, men et begep som forvaltes og reforhandles i og gjennom praksis.

Antologien er organisert i tre deler. Første del utforsker utviklingstrekk og endringer i barnehagesektoren og hvordan det får konsekvenser for både profesjonsforståelse og utøvelse. Andre del viser hvordan nye regler for individuell vurdering i skoleverket utfordrer lærerprofesjonaliteten og kan endre vilkårene for profesjonsutøvelse. I tredje del brukes begreper som kunnskap, omsorg og makt til å tematisere hvordan faglitterære tekster, lærere som utsettes for vold fra elevene sine, og større samfunns- og organisasjonsendringer, på mer eller mindre synlige måter, kan påvirke læreres profesjonsutøvelse og opplevelse av profesjonstilhørighet.

Alle bidragsyterne til Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser var tidligere knyttet til kull 2 ved NAFOL (Nasjonal forskerskole for lærerutdanning). Antologien henvender seg til forskere, lærerutdannere og studenter på bachelor-, master- og Ph.D.-nivå.

Liv Torunn Grindheim er førsteamanuensis i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen.

Torolf Krüger er professor i utdanningsvitenskap ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen.

Petter Erik Leirhaug er høgskolelektor i friluftsliv, idrett og kroppsøving ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Dordy Wilson er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.

Forfattere:
ISBN:
9788245017625
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
220
Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser