Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Læreren i skolen og samfunnet
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788251923569
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
212
Læreren i skolen og samfunnet

Læreren i skolen og samfunnet

Forfatterne bak denne boka har alle lang fartstid i lærerutdanningen. Gjennom sitt arbeid har de sett et behov for å videreutvikle studentenes og lærernes innsikt i lærerens mangfoldige oppgaver.

Lærerstudentene trenger å forstå skolens særtrekk som organisasjon, de skal kunne analysere sitt eget yrke og utvikle sin lærerprofesjonalitet og sitt virke. De skal forstå hvordan samfunnsutviklingen både preger og preges av barne- og ungdomskulturen, kunne analysere og ta hensyn til opplæringsbehov hos barn og unge med ulik sosial bakgrunn, og iverksette tiltak mot mobbing. De skal også kunne ivareta vanskeligstilte elever og deres foreldre på en god måte. Målet er at boka skal bidra til å videreutvikle lærernes kompetanse. Men sin forankring i reelle yrkesutfordringer vil den være et nyttig verktøy både i lærerutdanningen og i skolen.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
409,-