Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Læreboka
Språk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Læreboka
Studier i ulike læreboktekster

Er du opptatt av hvordan lærebøker appellerer til leseren?
Læreboka har generelt fått lite oppmerksomhet i samfunnet, noe bidragsyterne i denne boka ønsker å gjøre noe med. I Læreboka analyseres ulike læreboktekster; derav skjønnlitterære tekster, multimodale tekster, kvaliteter i læremidler, læreboka i tilpasset opplæring, design av pedagogiske tekster, metaforer om kroppen m.m. Artiklene i boka er basert på forskning gjort av noen av de fremste lærebokforskere i Norden.
Redaktørene av boka er Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken som alle er tilsatt ved Høgskolen i Vestfold.
Boka retter seg mot lærebokforfattere, lærere, skriveforskere og andre med interesse for lærebøker.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232101528
Utgitt:
Utgave:
1
Læreboka