Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
689,-

Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag

Hvert kapittel gir en innføring i hvordan metoden kan anvendes, sentrale problemstillinger og utfordringer. Her presenteres også regneeksempler hentet fra samfunnsfag, helsefag og psykologi som illustrerer anvendelsen av metoden og hvordan resultatene skal tolkes. Kapitlene inneholder dessuten informasjon om aktuelle dataprogrammer for å gjennomføre analysene, samt oversikt over internettressurser. Temaene er utvikling av måleinstrumenter, moderne testteori, G-teori, måling i et krysskulturelt perspektiv, regresjonsanalyse, evaluering, epidemiologi, metaanalyse og strukturelle ligninger.Målgruppen for boken er doktorgradsstudenter og masterstudenter i samfunnsfag og helsefag, samt forskere.Monica Martinussen, som er redaktør for boken, har siden 1990 arbeidet ved Universitetet i Tromsø, både ved Institutt for psykologi og siden 2008 på RBUP-Nord. Hun er nå ansatt som professor og leder av Forebyggingsenheten ved RBUP-Nord. Hennes forskningsområder er kvantitative metoder, psykometri, metaanalyse, luftfartspsykologi, utbrenthet og psykisk helse. Også de andre forfatterne har lang erfaring med undervisning og veiledning av både studenter og stipendiater.Monica Martinussen har tidligere utgitt på Fagbokforlaget: Luftfartspsykologi, 2008, i samarbeid med David Hunter.
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245008883
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
343
Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag