Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kvalme
Forfattere:
ISBN:
9788245002041
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
149
Kvalme

Kvalme
En sykepleiefaglig utfordring

Kvalme kan gi mye lidelse, både hos akutt og kronisk syke mennesker. Grunntanken i denne boken er at sykepleiere kan og skal behandle kvalme på en målrettet måte. Forfatteren gir en innføring i ulike sider rundt kvalme som fenomen, hvor patofysiologi og medikamentell behandling har et sterkt fokus. Dette blir grundig forklart gjennom tekst, eksempler og illustrasjoner og med henvisninger underveis til fordypningslitteratur. Kapitlene er bygd opp som selvstendige enheter med oppsummering og litteraturliste.

Kvalme er skrevet for sykepleierstudenter som skal ha kliniske studier på medisinske eller kirurgiske avdelinger.

Kristin Markussen er forskningssykepleier ved Rikshospitalet HF. Hun har tidligere arbeidet som høgskolelektor og har lang erfaring med undervisning og veiledning av studenter og helsepersonell.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
299,-