Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kvalitative metoder
Forfattere:
ISBN:
9788245022841
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Metode
Kvalitative metoder

Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon

Kvalitative metoder. Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon er skrevet spesielt for studenter i ulike samfunnsfag og profesjonsstudier. I disse fagene trengs det en forståelse av hva kunnskapsinnhenting innebærer, og hvordan dette bidrar til utviklingen av tenkningen i faget og til samfunnsutviklingen.

Boka gir en bred innføring i de mange ulike framgangsmåter som kalles «kvalitative», og legger spesielt vekt på hva kvalitativ forskning betyr i praksis, og hva slags etiske problemstillinger slik forskning reiser. I dag er det mange som gjennomfører forskning i tett samarbeid med dem de forsker på, og på materiale fra sosiale medier. Dette reiser noen egne praktiske og etiske problemstillinger som det er viktig å ta stilling til og være i stand til å diskutere.

Studenter trenger kunnskap for å bli i stand til å planlegge og gjennomføre et eget empirisk arbeid, og denne boka kan både leses i ett for å få en oversikt over metodikk, og som et oppslagsverk i møte med konkrete utfordringer. Boka bygger i tillegg kompetanse i å lese og vurdere forskningslitteratur som bygger på kvalitative framgangsmåter. Hvordan kan man vurdere kunnskapsgrunnlaget til forskning, og hvordan bør man skrive om det?

May-Len Skilbrei er sosiolog og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på temaer som migrasjon, seksuell vold og betydningen av kjønn, og for å skape kunnskap om disse temaene har hun gjennomført feltarbeid, intervjustudier, spørreundersøkelser og dokumentstudier. Hun underviser og veileder i disse temaene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, i tillegg til at hun har undervist i kvalitative metoder i mange år. Skilbrei har vært medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) siden 2014.

Format
Språk
Forventes i salg: 16.07.2019
Antall
399,-

Bøker i samme serie