Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kunst, kultur og kreativitet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Kunst, kultur og kreativitet
Kunstfaglig arbeid i barnehagen

NY, REVIDERT UTGAVE

Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan integrere arbeid med bildebok, musikk, fiksjon og rollelek, tegning og tredimensjonal form og digitale uttrykksmidler i prosjektbasert arbeid i barnehagen?

Ønsker du å forstå hva som karakteriserer skapende kunstfaglig arbeid?

Med denne reviderte utgaven av boken Kunst, kultur og kreativitet ønsker forfatterne å inspirere alle som er opptatt av å skape gode barnehager for dagens og fremtidens barn. Temaet for boken er barnehagens arbeid med kunstfagene drama, forming, musikk og litteratur. Det kunstfaglige området blir presentert fag for fag fra ulike ståsted og med ulike stemmer, samtidig som fellesskapet og mulige forbindelser mellom fagene blir synliggjort.

Boken vil være aktuell gjennom alle tre studieår i barnehagelærerutdanningen, og den egner seg også som inspirasjon og studiemateriale i barnehagen.

Kari Bakke er tidligere høgskolelektor i forming ved barnehagelærerutdanningen, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, Høgskolen i Bergen.

Cathrine Jenssen er rådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Aud Berggraf Sæbø er professor emerita i drama ved Universitetet i Stavanger.

Forfattere:
ISBN:
9788245021479
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
255
Kunst, kultur og kreativitet