Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kunnskap for ei felles framtid
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Kunnskap for ei felles framtid
Lokal forankring av læreplanen

Korleis forme ein skule som skapar berekraftig samfunnsutvikling?Ein fornya visjon for utdanninga i Noreg slår fast at skulen skal bidra til berekraftig utvikling lokalt og globalt, med gode rutinar for samarbeid mellom aktørar både i og utanfor utdanningssystemet. Gjennom praktiske eksempel, staden sine forteljingar og eigenart synleggjer boka korleis ein lokalt kan utvikle og forankra «Generell del av læreplanen» sin visjon i handling og metode. Jorun Barane er naturpedagog og forteljar ved Ressurssenteret, Sogn Jord- og Hagebruksskule. Aksel Hugo og Morten Clemetsen er førsteamanuensar ved NMBU.
Forfattere:
ISBN:
9788245016345
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
212
Kunnskap for ei felles framtid