Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kunnskap, opplevelse og tilhørighet
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245007480
Utgitt:
Utgave:
1
Kunnskap, opplevelse og tilhørighet

Kunnskap, opplevelse og tilhørighet
Evaluering av forsøksfasen i den norske kirkes trosopplæringsreform

27. mai 2003 ga Stortinget klarsignal til den såkalte trosopplæringsreformen. Dermed ble en ny og annerledes fase i historien om dåpsopplæringen i Den norske kirke innledet, hvor kirken selv må ta hånd om sin egen trosopplæring.

Hensikten med reformen er å kunne tilby en systematisk trosopplæring til alle døpte fra 0 til 18 år. Reformen skal gjennomføres over ti år, i første omgang som et femårig prosjektorganisert forsøks- og utviklingsarbeid. Når forsøksfasen avsluttes, skal etter hvert alle menigheter trekkes inn, og det skal utvikles en ny og helhetlig plan for trosopplæringen.

Denne boken oppsummerer en omfattende evaluering av forsøksfasen. Evalueringen er gjennomført av Arbeidsfellesskapet med forskere fra Det teologiske Menighetsfakultet og Diakonhjemmet Høgskole. Forskerne dekker teologiske, pedagogiske og samfunnsvitenskapelige fagområder, blant annet innen religionspedagogikk, praktisk teologi og religionssosiologi.

Boken er redigert av Otto Hauglin, Håkon Lorentzen og Sverre Dag Mogstad.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
499,-