Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kritiske portretter
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251927185
Utgitt:
Utgave:
1
Kritiske portretter

Kritiske portretter
Litterære tidskrifter etter 1880

Gjennom det forrige århundrets medieteknologiske omveltninger har tidsskriftene holdt stand som litteraturkritikkens foretrukne tilholdssted. Stabiliteten har riktig nok næret seg av vedvarende kamp og uro: Leser man norske kulturtidsskrifter fra de siste 125 årene, fremstår kritikken som en grunnleggende dynamisk institusjon, en praksis i kontinuerlig forhandling med øvrige samfunnsfelt som politikk, kunst, journalistikk og forskning.

En rekke små og kortlivede tidsskrifter har, dels i polemikk mot veletablerte publikasjoner, satt forfatterskap og vurderingskriterier på dagsorden på måter som har gitt dem større kritikkhistorisk betydning enn hva tidsskriftenes opplag og distribusjon i samtiden skulle tilsi. I Kritiske portretter samles fjorten forskere fra hele landet for å drøfte litterære tidsskrifters skiftende roller og funksjonssammenhenger fra 1880-tallet og frem til i dag

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
359,-