Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Krigens ulike ansikt
Forfattere:
ISBN:
9788232102259
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
181
Krigens ulike ansikt

Krigens ulike ansikt
Psykososialt arbeid i internasjonale kriseområder

Nordmenn har i lengre tid vært aktive i bistand og solidaritetsarbeid i internasjonale kriseområder. De senere år har ulike former for psykososialt arbeid fått en større plass i dette arbeidet.. Denne boka består av frittstående kapitler hvor eksperter på feltet deler sine erfaringer fra ulike typer oppdrag. Kapitlene er en blanding av erfaringsbasert kunnskap og teori. Tema som blir belyst:
det å jobbe i krigsområder, retningslinjer for krisearbeid, hvordan forholde seg til kulturelle forskjeller, krisehjelp til nordmenn i utlandet, psykososialt arbeid med barn, undervisning til helsearbeidere, studenters erfaringer av deltakelse i prosjekter.

Fagboka retter seg mot studenter og fagfolk innen helse- og sosialtjenestene med en interesse for psykososialt arbeid utenfor landets grenser. Leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger vil kunne dra nytte av erfaringene fra noen av landets fremste fagfolk. Også andre som blir involvert i arbeid i internasjonale kriseområder vil kunne finne relevant informasjon.

Mads Gilbert, Atle Dyregrov og Ola Skuterud er noen av bidragsyterne i boka.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
429,-