Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kosthold og livsstil, d-bok
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788211043436
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
153
Trinn:
VG1
Gå til ressurs
Kosthold og livsstil, d-bok

Kosthold og livsstil, d-bok
Restaurant- og matfag vg1

Denne boken er en del av et større læreverk for utdanningsprogrammet restaurant- og matfag Vg1, skrevet i samsvar med læreplanen og intensjonene i Kunnskapsløftet. Boken tar for seg sider ved kostholdet vårt som er viktige å kjenne til for alle som arbeider med mat. Den forteller også om ernæring og kosthold hos spesielle grupper og tar for seg tradisjonsmat, både fra Norge og fra mange andre land.

Gunn Elin Hodne er utdannet næringsmiddelteknolog og har tileggsutdannelse i anatomi og fysiologi. Hun har vært trainee i Tine og har hatt ulike stillinger i Gilde, blant annet avdelingsleder for salteri og hermetikk. Hun har også arbeidet ved Norconserv og er nå ansatt ved Gastronomisk Institutt AS.


Læremiddelverket i restaurant- og matfag Vg1 er utvikla i samarbeid mellom Fagbokforlaget, Gastronomisk Institutt og Grieg Multimedia
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
79,-