Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
På lager - sendes nå
799,-

Kosmos 8 Lydbok
Samfunnsfag for ungdomstrinnet

Kosmos 8-10
Kosmos samler fagene geografi, historie og samfunnskunnskap i én og samme bok. Dette gjør faget oversiktlig, lett tilgjengelig, tverrfaglig og prisgunstig. Kosmos har et nytt og tidsriktig design, og kommer med flotte illustrasjoner, gode tekster og varierte oppgaver og aktiviteter.

Hvert kapittel begynner med en ingress som forteller hva kapitlet handler om, og som aktiviserer forkunnskaper. Rikt tekstmateriale legger et godt grunnlag for å arbeide med stoffet. Oppgavesettet er todelt: én del fokuserer på innholdskontroll, mens den andre delen oppfordrer elevene til å tenke selv og finne svar utenfor læreboka. Individuell fordypning, samtale, varierte arbeidsoppgaver og bruk av teknologi er en viktig del
av undervisningsopplegget. Kosmos fokuserer på elevenes ulike forutsetninger for å lære, og lettlestbøkene er derfor et naturlig supplement.

Kosmos 8 Lydbok
Lydboka er et tilbud for auditive elever som lærer best av å høre teksten opplest. Lydboka passer også for elever med lesevansker og for unge og voksne fremmedspråklige. Teksten er lest inn med et passende tempo og av én innleser.

Kosmos er et verk som samler fagene geografi, historie og samfunnskunnskap. Dette gjør faget oversiktlig, lett tilgjengelig, tverrfaglig og prisgunstig. Kosmos fokuserer på elevenes ulike forutsetninger for å lære, og lettlestbøkene og lydbøkene er derfor et naturlig supplement.

Kosmos 8-10 består av:

- Elevbok
- Elevbok lettlest
- Digital elevbok
- Lydbok
- Ressursperm for læreren
- Kosmos Utforskeren
- Nettsted

Forfattere:
ISBN:
9788211009425
Utgitt:
Utgave:
2
Verk:
Kosmos
Trinn:
8
Kosmos 8 Lydbok