Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kosmos 10 ressursperm for læreren
Forfattere:
ISBN:
9788211007629
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
189
Verk:
Kosmos
Trinn:
10
Gå til ressurs
Kosmos 10 ressursperm for læreren

Kosmos 10 ressursperm for læreren
Samfunnsfag for ungdomstrinnet

Kosmos 8-10
Kosmos samler fagene geografi, historie og samfunnskunnskap i én og samme bok. Dette gjør faget oversiktlig, lett tilgjengelig, tverrfaglig og prisgunstig. Kosmos har et nytt og tidsriktig design, og kommer med flotte illustrasjoner, gode tekster og varierte oppgaver og aktiviteter.

Hvert kapittel begynner med en ingress som forteller hva kapitlet handler om, og som aktiviserer forkunnskaper. Rikt tekstmateriale legger et godt grunnlag for å arbeide med stoffet. Oppgavesettet er todelt: én del fokuserer på innholdskontroll, mens den andre delen oppfordrer elevene til å tenke selv og finne svar utenfor læreboka. Individuell fordypning, samtale, varierte arbeidsoppgaver og bruk av teknologi er en viktig del
av undervisningsopplegget. Kosmos fokuserer på elevenes ulike forutsetninger for å lære, og lettlestbøkene er derfor et naturlig supplement.

Kosmos lettlest er en differensieringsbok for lese- og skrivesvake elever.
(Kosmos lettlest finnes kun som bokmålsutgave.)
Teksten er tilrettelagt, vanskelige begreper er utelatt, og skriften er forstørret. Oppgavene er også tilrettelagt. Layoutmessig følger lettlestutgaven normalutgaven side for side. Det vil si at alle overskrifter, tekster, bilder og bildetekster er å finne på samme sted i begge bøker. Kosmos lettlest passer også godt for fremmedspråklige elever.

Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
769,-

Bøker i samme serie