Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kontekst, språk og multimodalitet
Forfattere:
ISBN:
9788232104338
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
276
Kontekst, språk og multimodalitet

Kontekst, språk og multimodalitet
Nyere sosialsemiotiske perspektiver

Det er en stadig voksende interesse for systemisk-funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk. I denne boka presenteres ny forskning om verbal og multimodal kommunikasjon. Her undersøkes ulike sjangrer og medier og et bredt spekter av uttrykksformer: lyd, musikk, levende bilder, logoer, grafikk og verbalspråk. Kontekstens rolle i kommunikasjonen vies spesiell oppmerksomhet.

De internasjonale toppforskerne Theo van Leeuwen og Paul J. Thibault bidrar i boka sammen med Thomas Hestbæk Andersen, Morten Boeriis, Daniel Lees Fryer, Per Holmberg, Gunhild Kvåle, Eva Maagerø, Jan Øyvind Moskvil, Henriette Siljan, Elise Seip Tønnessen, Aslaug Veum og Israel Zelaya. Boka har utspring i nettverket Nordisk forening for systemisk-funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk.

Boka retter seg mot forskere og studenter som er interessert i hvordan mennesker kommuniserer gjennom språk og andre uttrykksformer i ulike kontekster. Den vil være av særlig interesse innen kommunikasjonsfag, språkvitenskap, mediefag, morsmålsundervisningen i de nordiske lærerutdanningene og for andre som er interessert i analyse av tekst i kontekst.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
469,-